IVA cursus in 't Honk Damwoude

zaterdag 05 mei 2012

Alle jongeren die lid zijn van jeugdhonk te Damwoude hebben de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) cursus gevolgd.  Het doel is dat alle leden zich bewust zijn van de consequenties van alcohol gebruik en welke regels er gelden, dit ook vanwege de nieuwe regels uit de drank- en horecawet. Omdat 't Honk een besloten club is, worden de bardiensten om de beurt door de jongeren gedraaid net als bij vele sportkantines. Naast een gedeelte met theorievragen werd er middels een video vertelt hoe je onder andere 'nee' kunt verkopen aan mensen die een slokje te veel op hebben. "Tijdens de vier bijeenkomsten was er een hoge opkomst en veel interactie met de jongeren, wat bevestigd dat het een serieus onderwerp is en dat ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden" aldus cursusleider Johan de Boer.  Deze IVA cursus is onderdeel van een convenant wat is gesloten tussen de gemeente Dantumadeel met 't Honk en een aantal sportkantines uit de regio.