GOED NIEUWS VOOR DE JEUGD VAN 16 en 17 JAAR UIT DAMWOUDE

donderdag 15 mei 2014

·         Tot de zomervakantie gaat ‘t Honk bij wijze van proef ook open op de zaterdagavond voor de jeugd van 16 en 17 jaar

·         Tijdens de zomervakantie vindt er een evaluatie plaats.

Als lid van 't Honk Damwâld van 16 of 17 jaar ben ik mij bewust van de volgende zaken:

·         Het is voor mij niet toegestaan om alcohol te nuttigen in 't Honk

·         Het is voor mij niet toegestaan om alcohol te bestellen

·         Het is voor mij niet toegestaan om alcohol van iemand anders aan te nemen en te nuttigen in 't Honk

·         Bij overtreding van bovenstaande regels zal ik 't Honk onmiddellijk verlaten

·         Naast mijn Honkpas, heb ik ook ten alle tijde mijn I.D.- kaart mee naar   't Honk

·         Bij overtreding van bovenstaande regels ben ik in ieder geval geschorst voor 't Honk tot mijn 18e verjaardag

Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van overtreding van de alcoholwet.